přeskočit k navigaci »

Před 385 lety byl zavražděn Albrecht z Valdštejna

25.02.19

Před 385 lety byl zavražděn Albrecht z Valdštejna, skvělý vojevůdce i křikloun

Zimu na přelomu let 1633 a 1634 trávil generalissimus všech katolických vojsk habsburské říše a největší vojenský podnikatel Albrecht z Valdštejna jako obvykle v Plzni, kde se obklopoval hvězdopravci, lékaři a léčiteli. V té době měl už mocné nepřátele v řadách protestantů, a dokonce i mezi ctižádostivými podřízenými. Nevěděl ovšem, jak budou nebezpeční.

Záviděli mu majetek i postavení a snažili se přesvědčit císaře Ferdinanda II., aby se svého generalissima zbavil. Tvrdili, že vojevůdce je zrádce, připravuje spiknutí a dopustil se prý urážky majestátu.

Císař dlouho váhal. A pak Valdštejn (1583 - 1634) udělal osudovou chybu.

Na 11. ledna 1634 svolal do Plzně své generály a nechal je přísahat věrnost – nikoli císaři, ale sobě. Tím nahrál teorii o spiknutí.

Císaře navíc ovlivňoval jistý intrikán Ottavio Piccolomini, shodou okolností jeden z nejoblíbenějších Valdštejnových spolupracovníků, který právě v jeho vojsku udělal kariéru.

Napsal na Valdštejna udavačský spis, ve kterém tvrdil, že generalissimus se hodlá spojit s císařovými odpůrci a údajně pokořit celou habsburskou monarchii. Dne 24. ledna 1634 Ferdinand II. podepsal císařský patent, jímž oznamoval Valdštejnovo sesazení a možnost užít jakýchkoli prostředků vůči jeho osobě.

Císař se také rozhodl, že dá Valdštejna zatknout a odvézt do Vídně, kde se bude obhajovat. Přitom nemohl věřit tomu, že se Valdštejn vzdá bez boje. Vydal proto supertajnou instrukci – když se Valdštejn nevzdá, bude jej třeba zabít. Navíc Ferdinand prohlásil vojevůdce a jeho dva věrné Adama Erdmana Trčku z Lípy a Kristiána Illova za psance a nařídil konfiskaci jejich majetku.

O tom neměl Valdštejn ani tušení, protože Ferdinand II. se na něj nadále obracel jako na svého generalissima a prosil jej o rady. Valdštejn se o všem dozvěděl až po čtyřech nedělích 22. února. A začal jednat.

Na nosítkách mezi koňmi

Vojevůdce v Plzni trpěl bolestmi. Trápila jej pakostnice, která mu prakticky znemožňovala chůzi, ledvinové koliky a žlučníkové záchvaty. Také srdce neměl v pořádku. Johannes Kepler mu vypracoval horoskop, v němž předpovídal temné období. Pověrčivý Valdštejn z toho trpěl depresemi.

Přesto se po špatných zprávách ihned rozhodl, že uteče do Saska přes Cheb. Dojel tam se svou více než stočlennou družinou 24. února. Cesta byla strašlivá – celé dva dny vezli Valdštejna kvůli bolestem na nosítkách zavěšených mezi koňmi.

V Chebu se ubytoval v pohodlném Pachelbelovském domě se svými věrnými generály Trčkou, Illovem a Vilémem Kinským ze Vchynic. Dům mu půjčil jeho bývalý plukovník John Gordon, který se přestěhoval na místní hrad.

Ostatní bydleli v téměř třech desítkách měšťanských domů. Valdštejn nemohl tušit, že se proti němu mezitím spikli jeho bývalí plukovníci Walter Butler, John Gordon a Walter Leslie. Právě Leslie byl u toho, když se vojevůdce dozvěděl o svém sesazení – klel, nadával a sakroval, až zmlkl vyčerpáním.

U vína Leslie spiklencům vylíčil Valdštejnovu reakci a navrhl, aby byl podle císařova příkazu zabit. Ostatní souhlasili.

Banket na hradě

V sobotu 25. února 1634 pozval Gordon na banket v chebském hradě Illova, Trčku, Kinského i Valdštejnova sekretáře, doktora Niemanna. V té době už měli spiklenci vybrané vhodné vrahy z Butlerova pluku. Důvěru dostali podplukovník Walter Geraldin, kapitán MacDaniel a rytmistr Walter Deveroux. Ti se obklopili vojáky, kterým mohli věřit. Hosté se dostavili na banket do tzv. Kuchelhausu, menší hradní místnosti. Důvod byl prostý – odtud nemohli utéci.

Všechno začalo idylicky – návštěvníci odložili klobouky a kordy. Jídlo bylo vynikající, vína dostatečná zásoba, takže se všichni dobře bavili. Nikdo si ani nevšiml, že Leslie na chvíli odešel. Dal totiž vyměnit stráže, zavřít bránu a vytáhnout padací most, aby se nikdo z hradu nedostal.

Kolem osmé hodiny vpadl Geraldin se svými dragouny do hodovní místnosti a vykřikl: „Kdo je dobře procísařský?“ Butler, Gordon a Leslie odpověděli voláním: „Vivat Ferdinandus!“ Nato vtrhl dovnitř Deveroux se svými muži a zvolal: „A celý Rakouský dům.“ Kinského probodli nejdřív – ještě než stačil vstát od stolu. Illov se bránil, ale proti hordě mužů mu to nebylo nic platné.

Niemannovi se podařilo utéci do přilehlé kuchyně, kde jej utloukli jako zvíře. Trčka se statečně probil až k bráně, tam jej probodl MacDaniel. Krvavá žeň byla z poloviny u konce.

Probodl ho v noční košili

Vrahy krveprolití rozběsnilo. Zpití krvavou hostinou se vyřítili z hradu a pádili k Pachelbelovskému domu, kde Valdštejn už spal. Bylo deset večer. Zastavili je sice městští strážní, když ale uviděli rozjařené vojáky, raději se stáhli. Před domem dal Geraldin obsadit všechny východy svými lidmi a stráže nechal pobít.

zdroj: novinky.cz

 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

« zpět do seznamu aktualit

 
cz de
Infocentrum města Cheb

Turistické infocentrum
Jateční 476/2
35020 Cheb
Tel: +420 354 440 302
E-mail: infocentrum@cheb.cz
Web: www.tic.cheb.cz