přeskočit k navigaci »

Historie Valdštejnských slavností v Chebu

Valdštejnské slavnosti v Chebu

Západočeské město Cheb je neodmyslitelně spjato s vévodou Albrechtem z Valdštejna, který ho několikrát navštívil. Důvodem jeho návštěv bylo především verbování vojáků, získání nových zbraní a shromáždění vojska. Jeho poslední návštěva mu však byla osudnou. Albrecht z Valdštejna byl zavražděn 25. února 1634 v Pachelbelově domě - dnešním chebském muzeu na náměstí. Obyvatelé Chebu i turisté si rádi Valdštejnovy návštěvy Chebu a jejich atmosféru připomínali a připomínají dodnes.

Počátky Valdštejnských slavností v Chebu

Úplně první Valdštejnské slavnosti byly v Chebu uspořádány v roce 1908. Další se konaly v letech 1909 a 1911. Slavnosti na počátku 20. století se nesly ve stylu historických průvodů a her, které měly co nejvěrněji napodobit atmosféru Valdštejnových pobytů v Chebu. Do historických kostýmů se oblékali nejen divadelníci, ale i občané města, kteří se s oblibou zapojovali také do jednotlivých her. Podobně jako dnes probíhaly po 2 dny četné průvody městem, rekonstrukce bitev a všedního života Albrechta i členů jeho družiny a vojska.

„Probuzení minulosti a odlesku zašlé slávy mezi městskými hradbami, vnesení radosti a zábavy do života obyvatel současného Chebu, to byly důvody, které vedly představitele města k obnovení tradice Valdštejnských slavností.“

1. Valdštejnské slavnosti v Chebu

1. Valdštejnské slavnosti v Chebu

První novodobé Valdštejnské slavnosti se odehrály 2. a 3. září 2005 u příležitosti 370. výročí zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu. Hry organizovalo Město Cheb s vybraným partnerem, uměleckým sdružením Bohém. Akce se samozřejmě nemohla obejít bez bohatého doprovodného programu. Konal se slavnostní průvod, historický trh, rekonstrukce bitvy a další zajímavé akce po celém Chebu i mimo něj.

 

2. Valdštejnské slavnosti v Chebu

2. Valdštejnské slavnosti v Chebu

V druhém roce Valdštejnských slavností přibylo nejen akcí, ale i míst, na nichž slavnosti probíhaly.Vévoda Valdštejn zavítal se svou družinou znovu na místa jako je náměstí, hrad, historický trh a znovu se zajel také podívat do Františkových Lázní. Nově navštívil areál Krajinné výstavy. Na příjemnou procházku se za nimi vydal i dav zvědavých účastníků Valdštejnských slavností.

3. Valdštejnské slavnosti v Chebu

3. Valdštejnské slavnosti v Chebu

Rok 2007 byl rokem Albrechta z Valdštejna. Na jeho počest probíhala výstava v Senátu Parlamentu ČR, ve Valdštejnské jízdárně. Na její přípravě a přípravě dalších valdštejnských aktivit během roku se podílela Valdštejnská města (Cheb, Frýdlant, Jičín) a město Praha. Záštitu nad akcemi roku Albrechta z Valdštejna převzal předseda senátu Přemysl Sobotka. Chebské slavnosti se v rámci roku Albrechta z Valdštejna „podívaly“ za hranice do Waldsassenu a na Chebský letecký den.

4. Valdštejnské slavnosti v Chebu

4. Valdštejnské slavnosti v Chebu

Roku 2008 uzavřela města Cheb, Jičín, Frýdlant v Čechách a Praha spojenectví ve jménu Albrechta z Valdštejna a navázala tak na spolupráci z předchozího roku. Valdštejnské slavnosti naplnily skvělou atmosférou opět celé město. Na náměstí probíhal trh, ulicemi procházely průvody, v muzeu se degustovalo nové víno Cuvéé Albrecht z Valdštejna, v kostele sv. Mikuláše se konala pobožnost, před hradem se hodovalo, na mostě se bojovalo… No prostě byla to skvělá podívaná!

5. Valdštejnské slavnosti

Město Cheb získalo ocenění v rámci předávání cen „CzechTourism Deutschland Awards“ v kategorii Prezentace roku 2009 za projekt Valdštejnské slavnosti.

5. Valdštejnské slavnosti v Chebu

I při pátém ročníku novodobých Valdštejnských slavností došlo k příjemnému obohacení programu. Děti oblečené v historických kostýmech si užívaly středověké atrakce v Krajince pod hradem zdarma a vévoda zahajoval výstavu v muzeu. V kostele Zvěstovaní Panny Marie se konal slavnostní koncert, v hradní krčmě probíhala večerní zábava s armádou a na Chebském hradě mohli „poddaní“ poobědvat s Albrechtem z Valdštejna.

 

6. Valdštejnské slavnosti

Letošní slavnosti se vydařily i když nás počasí potrápilo. V nejdůležitějších chvílích však vždy vysvitlo sluníčko (a nebo alespoň nepršelo). Vévoda Albrecht z Valdštejna přijel s velkým doprovodem. Tato početně posílená armáda předvedla v sobotu pod hradem velkolepou bitvu. V mučírně na šancích se mučilo, na tržišti na náměstí mlsalo, koláčový turnaj byl pěkným soutěžním polem pro děti. Kostýmovaných postav bylo zase o něco více, je vidět, že Chebané přijali slavnosti za své. Glejt účastníka slavností podepsal písař v turistickém infocentru 223 zájemcům a vítěze slavnostně v sobotu večer vylosoval sám vévoda. Těšíme se na Valdštejnské slavnosti v roce 2011, kdy naše město slaví 950 let od první písemné zmínky.

7. Valdštejnské slavnosti

Do středověku se opět odělo jak historické náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, tak i areál Krajinky, kde se usídlilo vojsko Albrechta z Valdštejna. Slavnosti byly zároveň vrcholem celoročních oslav 950 let od první písemné zmínky o městě. Součástí programu bylo rytířské klání, středověký trh nebo pochodňový průvod, autenticitu historickým slavnostem dodávalo přes dvě stovky kostýmovaných účinkujících, obdobně vystrojení byli i diváci.

8. Valdštejnské slavnosti

Od tohoto roku se konají slavnosti jednou za dva roky. 8. ročník historických slavností byl vyvrcholením Krajinné výstavy 2013.

V letošním roce byl program slavnosti rozšířený. Konal se nejen na historickém náměstí Jiřího z Poděbrad, ale také na Chebském hradě a v podhradí.

Kromě staročeských trhů byly pro zájemce připraveny ukázky středověkých soubojů a simulovaných bitev z období Třicetileté války. Mezi vrcholy akce patřil kostýmový průvod centrem města. Dvoudenní program viděly tisíce lidí. Na oblíbené trhy přijeli obchodníci z celé země.

9. Valdštejnské slavnosti

Vévoda Valdštejn opět po dvou letech navštívil se svou družinou město Cheb. Zahájil tak dvoudenní slavnosti. Vévoda přivítal představitele nejen města Chebu, ale i Jičína, Frýdlantu, a také občany města. První den byl ve znamení soubojů. Vévoda prošel i dobový jarmark, kde se osobně přesvědčoval o kvalitě nabízeného sortimentu. Na náměstí nechybělo hudební vystoupení a navečer i ohnivá show. Druhý den bylo připraveno mnoho akcí. Kromě pohádek pro děti také drezúra koní z vévodovy stáje. Večer prošel průvod městem. Na krajince pod hradem pak proběhla multimediální prostorová laser show a závěrečný koncert.

 

Veškeré informace o chebských Valdštejnských slavnostech vám poskytne Turistické infocentrum Cheb (TIC). Kontaktovat TIC »

 
cz de
Infocentrum města Cheb

Turistické infocentrum
Jateční 476/2
35020 Cheb
Tel: +420 354 440 302
E-mail: infocentrum@cheb.cz
Web: www.tic.cheb.cz