Pro trhovce

Podmínky a pravidla účasti na Valdštejnských slavnostech v Chebu dne 25. a 26. 8. 2023

 1. VS v Chebu se smí účastnit pouze prodejce, který byl vybrán. Je nepřípustné, aby vybraný prodejce přenechal svůj stánek či místo k dispozici jinému prodejci, který nebyl vybrán.
 2. Prodejce se zavazuje zajistit si dostatek zboží na celý prodejní den. Zahájení prodeje na tržnici bude v pátek ve 14:00 hod a v sobotu v 10:00 hod - v tuto dobu by všechna zásobovací vozidla měla opustit prostor náměstí. Provoz tržnice bude ukončen nejdříve ve 20:00 hodin v pátek a v 18:00 hodin v sobotu.
 3. Každému prodejci bude přiděleno místo, které bude jeho po celou dobu konání trhů. Místa budou přidělena prodejcům tak, aby se konkurenční sortiment nevyskytoval v těsné blízkosti vedle sebe. Žádáme proto všechny, aby toto dodržovali.
 4. Zásobování vozidly lze provádět pouze v následujících časových termínech:

  - v pátek od 9:00 hod do 13:30 hod

  - v sobotu do 9:00 hod

   Parkovat je možné na parkovišti u Kulturního centra Svoboda (Za Mostní branou 5).
 5. Za věci ve stánku (zboží, spotřebiče, hotovost, atd.), stejně jako za věci vystavené v blízkosti stánku je zodpovědný prodejce nikoliv provozovatel tržnice.
 6. Prodejce je zodpovědný za udržování pořádku v okolí svého stánku.
 7. Prodejce smí používat osvětlení do 100W/stánek. Nejlépe osvětlení zářivkového typu vzhledem k nižší spotřebě elektrické energie.
 8. Používání elektrospotřebičů (varné konvice, pečící pánve, topení atd.) je povoleno pouze po předchozí dohodě s provozovatelem tržnice. Přívod elektřiny na náměstí je omezený. Prosíme o nahlášení příkonu spotřebičů. Všechny použité spotřebiče včetně kabelů musí být v bezvadném stavu a splňovat platné el. normy a předpisy. Nepovoleným použitím spotřebiče, nebo použitím vadného spotřebiče by mohlo dojít ke škodě na zdraví nebo ostatním zařízení, které je na přívodu el. energie závislé (např. zvuková aparatura). Případné porušení tohoto nařízení bude řešeno jako přestupek a hodnoceno dle výše způsobené škody.
 9. Používání jiných než elektrických spotřebičů je povoleno pouze se svolením provozovatele tržnice. Jedná se především o spotřebiče na plyn. I tato zařízení musí být v bezvadném stavu a splňovat veškeré bezpečnostní normy a předpisy.
 10. Za provoz všech spotřebičů je plně zodpovědný prodejce, který spotřebič použije ke své prodejní činnosti.
 11. Každdý prodejce by měl mít na stánku hasící přístroj. 

Cena, splatnost

 1. Cena za pronájem místa k umístění vlastního stánku včetně spotřeby elektřiny je:
  • - 500 Kč za jeden den: stánek max. do šířky 3m, za každý m navíc bude účtováno 100 Kč
  • - 750 Kč za jeden den: stánek s alkoholem
  • - 1.500 Kč za jeden den: stánek velký s občerstvením
 2. Cena za pronájem bude vybírána v hotovosti na místě při příjezdu (za 2 dny), na základě vystavení řádného daňového dokladu.

  K cenám bude připočtena platná sazba DPH.

Zázemí, WC

 1. Provozovatel tržnice zajistil pro prodejce možnost používání WC.