Program Valdštejnských slavností 2023

Pro letošní slavnosti připravujeme bohatý program. Těšit se na něj můžete na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, v Krajince, na chebském hradě a v muzeu. Seznamte se s jeho základními body. Postupně vám představíme jednotlivé účinkující.

Pátek 25. 8. 2023

nám. Krále Jiřího z Poděbrad

14.00–20.00  Dobový jarmark

17.00 – Vítáme vévodu 
Chůdadlo, Milités, Sdružení Bohém, ZDCH, Equet

18.00 – Příjezd Albrechta z Valdštejna a jeho družiny
Oficiální zahájení Valdštejnských slavností se starostou města, pozvanými hosty a občany Chebu.

19.30 – Claymore – gaelic-rock

21.30 – The Cube – ohňová show

Sobota 26. 8. 2023

9.30 – Hraná prohlídka města (začátek prohlídky bude upřesněn)

Náměstí Krále Jiřího

10.00–18.00  Dobový jarmark

10.00–18.00 Středověká vesnička – uměleckořemeslné vystoupení                         

15.00–19.00 Bavíme se na vévodovu počest
Milités, Sdružení Bohém, ZDCH, Equet, Arvena, ZUŠ Cheb, výcvik vojenských koní, přehlídka Valdštejnovy armády

20.00 – Rozloučení s vévodou
Slavnostní povyšovací ceremonie – nástup všech jednotek, slavnostní povýšení vojáků a důstojníků, přísaha věrnosti generálů

Průvod z náměstí do Krajinky

Muzeum Cheb

11.00–17.00 – dílny pro děti – Vévodova kancelář, Hudební dílna

14.00 – Disputace nad kronikou města

Františkánský kostel

10.00 – Koncert klasické hudby

Krajinka

10.00–18.00 Třicetiletá válka
Dobové vojenské ležení rozbijí v hradním areálu otrlí žoldnéři vévody Frýdlantského.

10.00 – Rytířský turnaj

14.00 – Rytířský turnaj

cca 21.00 - Večerní bitva s projekcí a pyrotechnickou show

Hrad Cheb

Komentované prohlídky na téma Třicetileté války – v režimu vstupného, časy budou upřesněny

 

Změna programu vyhrazena.